Centrum Medyczne Achilles
Przekaż 1% podatku
Aktualnosci
ActiveNow
Zapisy Pływanie
Zapisy Judo
Aktualności
Historia i zasady judo
O klubie
Treningi Pruszków
Treningi Komorów
Funny judo
Wyniki zawodów
Regulaminy
Obozy
Wydarzenia/Zawody
Do pobrania
Galeria judo
Linki
Kontakt
 
 
PARTNERZY:
 
Miasto Pruszków
Miasto
Pruszków
 
Pruszków
Zadanie: „Szkolenie dzieci i młodzieży, mieszkańców Pruszkowa w zakresie judo jest dofinansowane ze środków budżetu Miasta Pruszkowa ".
 
 
Active Now
 
TPAY
 
Fundacja Studencka
 
Polski Związek Judo
 
Warszawsko - Mazowiecki Związek Judo

 

 

O klubie

Klub Judo Ulisses powstał w dniu 17-03-2009 r., kiedy to, przystąpił do Warszawsko-Mazowieckiego Związku Judo. Klub przez 2 lata działał jako osoba fizyczna, ale zmiany prawne, do których klub musiał się dostosować (Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku), spowodowały przekształcenie klubu z osoby fizycznej na osobę prawną. W dniu 30 sierpnia 2011 roku, klub uzyskał wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Pruszkowskiego, pod numerem 51 pod nazwą:

Uczniowski Klub Sportowy ULISSES TEAM

Celem statutowym działalności klubu jest nauka  i  doskonalenie judo, kształtowanie sprawności fizycznej, harmonijny rozwój wychowanków , rozwijanie tężyzny fizycznej oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży Klub prowadzi wiele sekcji podzielonych na kategorie wiekowe i stopnie zaawansowania. Głowna siedziba klubu mieści się w Szkole Podstawowej nr 1 w Pruszkowie , ul. Topolowa 10.

W klubie prowadzone są zajęcia:

  • Funny judo – zajęcia dla dzieci w wieku 4 - 6 lat na macie w SP nr 1 w Pruszkowie 
  • Nauka judo dzieci w grupach naborowych
  • Treningi judo dzieci w grupach o różnym stopniu zaawansowania
  • Egzaminy na stopnie szkolne – kyu
  • Udział w zawodach judo
  • Treningi judo i ju-jitsu dla drosłych, zaliczenie w-f  dla studentów
  • Kursy samoobrony dla młodzieży i dorosłych

 

  Designed by ArNet